Product Description

पुस्तकाचे नांव : अशी गाणी अशा आठवणी Ashi Gani Ashi Aathvani
लेखकाचे नांव : डाॅ. वि. स. जोग Dr. V.S. Jog
प्रकार : चित्रपट विषयक
किंमत : 140 रु.
पृष्ठ संख्या : 144
प्रकाशन दिनांक : 1 आॅगस्ट 2007
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती