Product Description

पुस्तकाचे नांव : गावकुसातले हबकमुड्डे Gavkusatale Habakmudde
लेखकाचे नांव : अनंत भोयर Anant Bhoyar
प्रकार : कथासंग्रह
किंमत : 300 रु
पृष्ठ संख्या : 281
प्रकाशन दिनांक : 18 जानेवारी 2017
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती

गावकुसातल्या नाना हबकमुड्ड्यांचा वेध घेणाऱ्या अनसक्सेस स्टोरीज !