Product Description

पुस्तकाचे नांव : ग्रेसची कविता : अर्थबोधाचे तपशील Greschi Kavita : Arthbodhache Tapshil
लेखकाचे नांव : जी. के. ऐनापुरे G. K. Ainapure
प्रकार : साहित्य समीक्षा
किंमत : 150 रु
पृष्ठ संख्या : 83
पहिली आवृत्ती : 15 ऑगस्ट 2015

जी. के. ऐनापुरे हे ऐंशीनंतरच्या पिढीतले एक प्रागतिक लेखक. यांनी आतापर्यंत खूप समीक्षा लिहिली आणि हे त्यांचे समीक्षेचे पहिलेच पुस्तक.