Product Description

पुस्तकाचे नांव : ती आणि मी Tee ani Me
लेखकाचे नांव : डॉ. सुनीता कावळे Dr. Sunita Kavle
प्रकार : कथा
किंमत : 200 रु
पृष्ठ संख्या : 174
पहिली आवृत्ती : 9 जुलै 2017 (गुरुपौर्णिमा)

मी तुझ्यासोबत सदैव आहे, याची खात्री सतत बाळग. नव्या उमेदीनं कामाला लाग. तुझं खरं सामर्थ्य काळानुसार नवीन पायंडे निर्माण करण्यात किंवा त्यात योग्य बदल करण्यात किंवा बुरसटलेल्या घातकी रूढ्या नष्ट करण्यात आहे; हे विसरू नकोस. खरंच हे जग खूप सुंदर आहे. ते सौंदर्य बघण्याची दृष्टी मात्र प्राप्त व्हायला हवी. यानंतर सतत भेटूच आपण.

(मलपृष्ठावरून)