Product Description

पुस्तकाचे नांव : नववधूचे सण व सोहळे Navvadhuche San V Sohle
लेखकाचे नांव : प्रमिला भागवत pramila bhagawat
किंमत : 50 रु.
पृष्ठ संख्या : 76
प्रकाशन दिनांक : 9 सप्टेंबर 2013
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती
पुस्तकाच्या आतील माहिती : संसारात पाऊल ठेवणाÚया प्रत्येक नवविवाहीतेसाठी उपयुक्त असे हे पुस्तक.