Product Description

पुस्तकाचे नांव  मनस्वास्थ्यासाठी पुष्पौषधे Manswasthyasathi Pushpoushadhe
लेखकाचे नांव : सरोज शरद भडभडे Saroj Sharad Bhadbhade
प्रकार : आरोग्यशास्त्र
किंमत : 100 रु
पृष्ठ संख्या : 108
प्रकाशन दिनांक : 1 जानेवारी 2017
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती

पुष्पौषधे भीती, काळजी, राग, दु:ख, निराशा नष्ट करून पेशंटच्या मनात आनंदाची बाग तर फुलवतातच पण त्याचबरोबर त्यांचा अभ्यास करणाऱ्या व्यक्तीचंही मन उदार, विशाल, सकारात्मक आणि नम्र करून त्याच्या मनाचा प्रवासही असा काही आनंदाचा करतात, त्याला खरोखर तोड नाही.