Product Description

पुस्तकाचे नांव : मोहकुळ mohkal
लेखकाचे नांव : नेहा भांडारकर Neha Bhandarkar
प्रकार : कवितासंग्रह
किंमत : 80 रु.
पृष्ठ संख्या : 51
प्रकाशन दिनांक : 14 जानेवारी 2013
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती
ISBN : 978.81.7498.187.5
पुस्तकाच्या आतील माहिती :
भावपूर्ण अंतःस्फूर्ती, सर्जनशीलता आणि कल्पनाशक्तींचे संयुग म्हणजे ‘मोहकुळ’. कल्पनांना धुमारे फुटविण्यास कारणीभूत ठरणारा हा ‘मोहकुळ’ नावाचा आविष्कार.