Product Description

पुस्तकाचे नांव : यू नीड नो मेडिसीन You need no medicine
लेखकाचे नांव : डॉ. गोपाळकृष्ण वाघ्रळकर व डॉ. रंजना वाघ्रळकर Dr. Gopalkrushna Waghralkar & Dr. Ranjana Waghralkar
प्रकार : आरोग्यशास्त्र
किंमत : 80 रु
पृष्ठ संख्या : 91
पहिली आवृत्ती : 12 जून 2008