Product Description

पुस्तकाचे नांव : लाखमोलाची  शिकवण Lakhmolachi Shikvan
लेखकाचे नांव : रा.रं.बोराडे Ra.R.Borade
प्रकार : कथा
पृष्ठसंख्या : 44
किंमत : 40 रु
पहिली आवृत्ती : 19 फेब्रुवारी  2020
प्रकाशक : ख्याती प्रकाशन

रा.रं. बोराडे यांनी लाखमोलाची शिकवण या पुस्तकातील काही विचार मांडले आहेत.