Product Description

पुस्तकाचे नांव : वेळेचे व्यवस्थापन (Veleche Vyavasthapan)
लेखकाचे नांव : दिनेश काळे (Dinesh Kale)
प्रकार : व्यक्तिमत्त्व विकास
पृष्ठ संख्या : 72
किंमत : 50 रु.
प्रकाशन दिनांक : 1 जानेवारी 2017
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती
प्रकाशक : ख्याती प्रकाशन

 वेळेचे महत्त्व जाणल्यामुळे होणारे फायदे, व्यक्तिविकासाला लागणारा हातभार, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेळेचे महत्त्व, समारंभाचे सूत्र संचालन करतांना वेळेचे महत्त्व, भाषणात वेळेला महत्त्व इ. वेगवेगळ्या छोट्या प्रकरणांना दिलेली शीर्षके वाचकांचे लक्ष वेधून घेण्यास समर्थ ठरतील यात संशय नाही.