Product Description

पुस्तकाचे नांव : सुरुची Suruchi
लेखकाचे नांव : सौ. वंदना घारपुरे Sou. Vandna Gharpure
प्रकार : विविध
किंमत : 120 रु
पृष्ठ संख्या : 160
दुसरी आवृत्ती : 12 जून 2014

अन्नपूर्णा वसते जेथे, धनधान्याची कमी न तेथे तिच्या पळीतून परब्रम्ह ते, अन्नाच्या रूपातून निघते गृहलक्ष्मीच्या हाती येते, पळी ती, तेव्हा तृप्तीचे ते ढेकर देती आप्तजन ते, संसाराचे सुख ते मिळत.