Product Description

पुस्तकाचे नांव : ज्ञात-अज्ञात : नेपोलियन gyat agyat nepoliyan / nepolian
लेखकाचे नांव : डाॅ. शरद कोलारकर dr sharad kolarkar
प्रकार : चरित्र-आत्मचरित्र
किंमत : 450 रु.
पृष्ठ संख्या : 440
प्रकाशन दिनांक : 1 नोव्हेंबर 2013
ISBN : 978.81.7498.175.2
आवृत्ती : दुसरी आवृत्ती
पुस्तकाच्या आतील माहिती :
नेपोलियनसंबंधी अनेक ग्रंथ आजपर्यंत प्रसिद्ध झालेले आहेत, परंतु नेपोलियनच्या व्यक्तिमत्त्वाचे विविध असे ज्ञात-अज्ञात पैलू उलगडून दाखविणारा प्रस्तुत ग्रंथ म्हणजे इतिहास समृद्ध करणारा ग्रंथ म्हणून नावाजला जाईल हत शंका नाही. डाॅ. श. गो. कोलारकर हनी मोठ्याा जिद्दीने ह ग्रंथाचे लेखन पार पाडले आहे.