Product Description

पुस्तकाचे नांव : कवितारती Kavitarti
लेखकाचे नांव : डाॅ. विजया राजाध्यक्ष Dr. Vijaya Rajadhyaksha
प्रकार : काव्यसमीक्षा
किंमत : 225 रु.
पृष्ठ संख्या : 202
प्रकाशन दिनांक : 28 जुलै 2011
ISBN : 978-81-7498-142-4
आवृत्ती : दुसरी आवृत्ती

समर्थ कथाकार असणाऱ्या विजया राजाध्यक्ष या, साहित्याच्या – विशेषतः काव्याच्या मर्मग्राही समीक्षकही आहेत. ‘कवितारती’ या त्यांच्या पहिल्या संग्रहातील समीक्षालेखांतून, कुसुमाग्रज-बापट यांच्यापासून ते महानोर-डहाके-ढसाळ यांच्यापर्यंत आधुनिक मराठी काव्यातील अनुभवविश्व आणि आविष्कारविश्व यांचे विवेचन आहे.

– मीना गोखले