Product Description

पुस्तकाचे नांव : रणरागिणी ranragini
लेखकाचे नांव : शुभांगी भडभडे shubhangi bhadbhade
किंमत : 300 रु.
पृष्ठ संख्या : 298
प्रकाशन दिनांक : 12 मे 2010
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती
ISBN : 978.81.7498.114.1
प्रकार : चरित्र