Product Description

पुस्तकाचे नांव : विदग्ध प्रतिभावंत विश्राम बेडेकर vidagdh pratibhavant vishram bedekar
लेखकाचे नांव : डाॅ. पुरूषोत्तम माळोदे dr purushottam malode
पृष्ठ संख्या : 403
किंमत : 500 रु
प्रकाशन दिनांक : जानेवारी 2015
ISBN : 978.81.7498.188.2
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती
पुस्तकाच्या आतील माहिती :
                    खरोखरच विश्राम बेडेकर हे विदग्ध प्रतिभावंत आहेत. ‘विष्वनाथ’ आणि ‘श्रीराम’ या दोना नावांचे एकीकरण करून जसे त्यांनी ‘विश्राम’ हे नवेच नाव धारण केले तसेच अभिजातवाद आणि स्वच्छंदतावाद कोल्हटकर आणि बर्नार्ड षोपरंपरा आणि मौलिकता यांचे एकीकरण आपल्या साहित्यात केले.