Product Description

पुस्तकाचे नांव : अलौकिक ज्ञानयोगी Aloukik Dnyanyogi
संपादक : डॉ. श्यामला मुजुमदार, डॉ. मंजुश्री देशपांडे Dr. Shyamla Mujumdar, Dr. Manjushri Deshpande
प्रकार : प्रो. गणेश त्र्यंबक देशपांडे स्मृतिग्रंथ
किंमत : 500 रु
पृष्ठ संख्या : 584
प्रकाशक : डॉ. ग. त्र्यं. स्मृतिग्रंथ समिती