Product Description

पुस्तकाचे नांव : गम्मत गाणी gammat gani
लेखकाचे नांव : दिनेश काळे dinesh kale
प्रकार : बाल कवितासंग्रह
किंमत : 30 रु.
प्रकाशन दिनांक : 24 एप्रिल 2012
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती
पृष्ठ संख्या : 40
ISBN : 978.81.7498.162.2
पुस्तकाच्या आतील माहिती :
हत्तीने ठरवली
घ्यायची सभा
सभेसाठी केला
वाघोबा उभा
साÚयांनी वाजविल्या
जोरदार टाळîाा
तेव्हा म्हणाला
आजच्या जेवणात
तुम्हाला पुरणपोळîाा