Product Description

पुस्तकाचे नांव : गोष्टीरूप राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज Goshtirup Rashtrasant Tukdoji Maharaj 
लेखकाचे नांव : वासंती वैद्य Vasanti Vaidya
प्रकार : संत चरित्र
किंमत :  40रु
पृष्ठ संख्या : 56
पहिली आवृत्ती : 19 फेब्रुवारी 2019

वासंती वैद्य या लेखकांनी गोष्टीरूप राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज या विषयी या पुस्तकांत सांगितले आहे.