Product Description

पुस्तकाचे नांव : जगरहाटी Jagarhati
लेखकाचे नांव : अमोल उकिडवे Amol Ukidave
प्रकार : प्रवासवर्णन
किंमत : 490 रु
पृष्ठ संख्या : 260
प्रकाशन दिनांक : 1 डिसेंबर 2016
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती

‘इंटरनेट’द्वारे जगभरातल्या स्थळांची माहिती एका क्लिकवर मिळू शकेल. पण त्या त्या स्थळांना जणू ‘आपुलिया डोळा’ पाहण्याचं, तिथलं खाद्यजीवन चाखण्याचं, तिथे राहण्या-फिरण्याचं; रस-रंग-गंधादी अनुभूतीसौख्य मिळवायचं असेल तर ‘जगरहाटी’ला पर्याय नाही.