Product Description

पुस्तकाचे नांव : डिटेक्टिव्ह हर्षद आणि देवटाक्याचे रहस्य – भाग 4
लेखकाचे नांव : मालविका देखणे malvika dekhane
प्रकार : बालकुमार वाङ्मय detective harshad aani
किंमत : 30 रु. devtakyache rahasya bhag 4
पृष्ठ संख्या : 52
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती
प्रकाशन दिनांक : 11 एप्रिल 2013
ISBN : 978.81.7498.192.9
पुस्तकाच्या आतील माहिती :
आॅटोवाला फसवत असलेल्या आजींना हर्षद आपल्या घरी आणतो. ती त्याच्या आजीची मैत्रिण निघते! विजआजींच्या घरात चोर घुसतात! विजूआजी गावाकडे चाललेली गडबड सांगतात. पिके नष्ट होणे, पाण्याला अचानक आग लागणे, धमक्याचे फोन वगैरे! विजूआजीला सोबत म्हणून हर्षद गावी जातो. मग काय होतं ?