Product Description

पुस्तकाचे नांव : युगपुरुष परशुराम Yugpurush Parshuram
लेखकाचे नांव :  सौ.शुभांगी भडभडे Shubhangi Bhadbhade
प्रकार : संत चरित्र
किंमत :  40रु 
पृष्ठ संख्या : 52
पहिली आवृत्ती : 1जानेवारी  2020

भारत हा शूरवीरांचा, ऋषीमुनींचा देश आहे. वैदिक काळात ऋषींनी महान कार्य केलं. . संस्कार आणि संस्कृतीची निर्मिती , शास्त्रं, पुराणं यातून धर्म, नीती, तत्वज्ञान, राज्यव्यवस्था, कृषिव्यवस्था, व्यापार व्यवस्था याची माहिती दिली. सतत संशोधन करून ह्या ऋषीमुनींनी अनुभवाच्या द्वारे अनेक माहिती मिळवली.