Product Description

पुस्तकाचे नांव : विचार विमर्श Vichar Vimarsh
लेखकाचे नांव : मा. गो. वैद्य  M. G. Vaidya
प्रकार : वैचारिक
किंमत : 550 रु
पृष्ठ संख्या : 447
पहिली आवृत्ती : 9 जुलै 2017

‘विचार-विमर्श’मधील लेख चार विभागात विभागलेले आहेत. पहिल्या विभागाचा विषय ‘राष्ट्रीय राजकारण’ हा आहे. दुसऱ्या विभागात समाजजीवनाच्या संदर्भातील लेख आहे. तिसरा विभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासंबंधीच्या लेखांचा आहे; तर चौथ्या विभागात अन्य स्फुट लेख आहेत.