Product Description

पुस्तकाचे नांव : शास्त्र (नित्योपयोगाचे) Shastra (Nityopayogache)
लेखकाचे नांव : प्रदीप उपाख्य भाऊराव मुळे 
प्रकार :  विविध Pradip Upakhya Bhaurao Mule
पृष्ठ संख्या : 56
किंमत : 50 रु.
पहिली आवृत्ती : 9 जुलै 2017
प्रकाशक : ख्याती प्रकाशन