Product Description

पुस्तकाचे नांव : संगीतशास्त्र परिचय : प्रारंभिक-मध्यमा Sangitshastra Parichay : Prarambhik-Madhyama
लेखकाचे नांव : सौ. सुरुची संजय राजे Mrs. Suruchi Sanjay Raje
प्रकार : संगीत
किंमत : 200 रु
पृष्ठ संख्या : 102
पहिली आवृत्ती : 27 सप्टेंबर 2012

या पुस्तकाच्या लेखिका, संगीतातील सर्व व्याख्या, राग, रागाचे स्वरूप, माहिती तालांचा परिचय माहिती, संगीतातील थोर व्यक्तीचे कार्य, चरित्र, निबंध व इतर सर्व महत्त्वपूर्ण माहिती या पुस्तकात समाविष्ट आहे.