Product Description

पुस्तकाचे नांव : सफरनामा safarnama
लेखकाचे नांव : प्रा. के. ज. पुरोहित (शांताराम) Pra.K.J.. Purohit Shanatarm
प्रकार : प्रवासवर्णन  

किंमत : 250 रु.
प्रकाशन दिनांक : 23 फेब्रुवारी 2009
आवृत्ती : पाचवी आवृत्ती
पृष्ठ संख्या : 232