Product Description

पुस्तकाचे नांव : थोडे इकडचे थोडे तिकडचे
लेखकाचे नांव : शशिकांत काळे shashikant kale
प्रकार : कथासंग्रह thode ikadache thode tikadache
किंमत : 120 रु.
पृष्ठ संख्या : 84
प्रकाशन दिनांक : 17 सप्टेंबर 2015
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती