Product Description

पुस्तकाचे नांव : गरुड झेप

स्वा. सावरकर गौरव ग्रंथ 

 gस्वा.arud jhep
लेखकाचे नांव : डाॅ. व. कृ. वराडपांडे, डाॅ. वि. स. जोग, प्राचार्य श्री. म. पांडे,
किंमत : 160 रु. v k varadpande v s jog M pandey sawarkar
पृष्ठ संख्या : 165
प्रकाशन दिनांक : 28 मे 2008
आवृत्ती : पुनर्मुद्रण