Product Description

पुस्तकाचे नांव : पांडुरंग हरवलाय आणि इतर गोष्टी Pandurang Haravlay Aani Itar Goshti
लेखकाचे नांव : सौ. धनश्री संकेत देसाई (तोडेवाले) Mrs. Dhanashree Sanket Desai (Todewale)
प्रकार : बालवा‍‍‌‍‌‍‍‌‍‍‌‍ङ्मय 
पृष्ठसंख्या : 32
किंमत : 50 रु + 50 पोस्टेज = 100 रु.
पहिली आवृत्ती : 25 मे 2019
प्रकाशक : ख्याती प्रकाशन

पुस्तकाचा आकार : 18.5 x 26.5 cm

हल्ली मुलांना घडवणाऱ्या रोजच्या जीवनातल्या हालचाली व स्वभावानुसार त्यांना त्यांची चूक दाखवता यावी व गोष्टींच्या माध्यमातून त्यांनी ती शिकावी या दृष्टीने लेखिकेने या “आधुनिक बालकथा” लिहिल्या आहेत.