Product Description

पुस्तकाचे नांव : सटवाई Satvai
लेखकाचे नांव : मनीषा साधू Manisha Sadhu
प्रकार : कविता
किंमत : 100 रु
पृष्ठ संख्या : 97
पहिली आवृत्ती : 9 नोव्हेंबर 2015 (धनत्रयोदशी)

‘सटवाई ‘ हा डॉ.द.भि. कुलकर्णी यांनी, यातील एका कवितेच्या संदर्भात सुचविलेल्या शब्द. बाळ जन्माला आले कि पाचव्या दिवशी ‘सटवाई’ येते आणि त्याच्या कपाळावर भाग्य लिहून जाते. वास्तुपूजेला प्रवेशद्वारावर लटकविलेल्या बहुलीलादेखील सटवाई म्हणतात.