Product Description

पुस्तकाचे नांव : सुमंत्र सुविचार Sumantra Suvichar
संकलन : सुमंत्र लोखंडे Sumantra Lokhande
प्रकार : विविध
पृष्ठसंख्या : 138
किंमत : 100 रु
पहिली आवृत्ती : 18 मार्च 2018 (गुढीपाडवा)
प्रकाशक : ख्याती प्रकाशन