Product Description

पुस्तकाचे नांव : मांडव Mandav
लेखकाचे नांव : आशा बगे  Aasha Bage
प्रकार : कथा
किंमत : 200 रु
पृष्ठ संख्या : 165
दुसरी आवृत्ती : 2 जनवरी 2019

पुस्तकाच्या आतली माहिती : सकाळची गडबडीची वेळ असूनही सोनकांंचंं घर अगदी शांत होत. मोलकरीण खाली मान घालून चुपचाप काम करीत होती. फरशी पुसताना  साधा बादलीचा आवाजही खूप मोठा वाटत होता.