Product Description

पुस्तकाचे नांव : 201 म्हणी – वाक्प्रचार संदर्भ व इतिहास 201 Mhani-Vakprachar : Sandarbh Va Itihas

लेखकाचे नांव : डॉ. मनोहर रोकडे Dr. Manohar Rokade

प्रकार : विविध
पृष्ठसंख्या : 78
किंमत : 100 रु
पहिली आवृत्ती : 3 जानेवारी 2019
प्रकाशक : ख्याती प्रकाशन