Product Description

पुस्तकाचे नांव : दीर्घा dirgha
लेखकाचे नांव : कमल रामावत kamal ramavat
प्रकार : कथासंग्रह
किंमत : 200 रु.
पृष्ठ संख्या : 175
प्रकाशन दिनांक : आॅक्टोबर 2010
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती