Product Description

पुस्तकाचे नांव : गोष्ट सत्यवान् सावित्रीची Gosht Satyavan Savitrichi 
लेखकाचे नाव : सौ. वसुमती धारप Sau VAsumati Dharap
प्रकार : आत्मचरित्र
पृष्ठ संख्या : 178
किंमत : 250 रु.
आवृत्ती : तिसरी आवृत्ती
पुस्तकाच्या आतील माहिती :
लेखिकेची लेखनशैली ओघवती व प्रत्ययकारी आहे. पुस्तक वाचत असताना सारे प्रसंग नजरेसमोरून झराझरा सरकतात. त्या त्या प्रसंगामागच्या त्यांच्या भवना, विचार व मनोधैर्य हे देखील वाचकांच्या लक्षात येतील.