Product Description

पुस्तकाचे नांव : साहित्य समीक्षा : बदललेले मापदंड sahitya samiksha / badalalele mapdand
लेखकाचे नांव : डाॅ. प्रकाश खरात dr prakash kharat
प्रकार : साहित्य समीक्षा
किंमत : 175 रु.
पृष्ठ संख्या : 165
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती
प्रकाशन दिनांक : 1 जानेवारी 2010
ISBN : 978.81.7498.105.9
पुस्तकाच्या आतील माहिती :
           एक नवे मंथन गतिमान झाले. सामाजिक जीवनामध्ये बदल झाला. साहित्याने समताधिश्ठित मूल्यांची दिषा स्वीकारली. त्यामधून साहित्य समीक्षा घडत गेली. त्याबद्दल डाॅ. प्रकाष खरात यांनी जे वेळोवेळी लेखन केले ते ‘‘साहित्य समीक्षा: बदललेले मापदंड’’ या प्रस्तुत पुस्तकात आहे.