Product Description

पुस्तकाचे नांव : कारागृह एक वेगळे विश्व Karagruh Ek Vegle Vishv 
लेखकाचे नांव : श्री निवास सुंचुवार Shri Nivas Sunchuvaar
प्रकार : कथा
किंमत : 150 रु
पृष्ठ संख्या : 142
पहिली आवृत्ती : 27 मार्च  2009

एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात टाकणे ही शिक्षा होऊ शकते. तुरुंग हा सतत शिक्षा देण्यासाठी नाही, उलट सुधारणा होण्यासाठी आणि गुन्हेगारी रोखण्यासाठी ती अखेरची जागा आहे.