Product Description

पुस्तकाचे नांव : मी रांगेतच उभा आहे Me Rangetach Ubha Aahe
लेखकाचे नांव : भूषण रामटेके Bhushan Ramteke
प्रकार : कविता
किंमत : 200 रु
पृष्ठ संख्या : 127
पहिली आवृत्ती : 18 मार्च 2018 (गुढीपाडवा)

आजच्या चहुबाजुंनी घेरून आलेल्या काळ्या दिवसांच्या वर्तमानात एखाद्या व्यक्तीची होणारी घुसमट; एकेकाळचे जगावर आघात करून ते बदलून टाकणारे पोलादी शब्द आणि आजच्या काळातले चांगले दिवस येत असल्याच्या पोकळ घोषणांमधले भुसा भरलेले शब्द .