Product Description

पुस्तकाचे नांव : सार्थ अमृतानुभव Sarth Amrutanubhav
लेखकाचे नांव : डॉ. मदन कुलकर्णी Dr. Madan Kulkarni
प्रकार : संत चरित्र
किंमत :  175रु
पृष्ठ संख्या : 175
पहिली आवृत्ती : 1जानेवारी  2008

प्रा. डॉ. मदन कुलकर्णी यांनी संपादित केलेला ‘सार्थ अमृतानुभव’ आपल्यासमोर सदर करताना आनंद होत आहे, ‘अमृतानुभवाची संपादने अनेक आहेत. त्यात काही अध्यात्ममार्गीयांची संपदनेही आहेत.