Product Description

पुस्तकाचे नांव : अनंत anant
लेखकाचे नांव : आशा बगे Aasha baghe
प्रकार : कथासंग्रह
किंमत : 150 रु.
पृष्ठ संख्या : 166
प्रकाशन दिनांक : 19 एप्रिल 2007
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती
पुस्तकाच्या आतील माहिती :
पृथगात्म कथानक, पात्रे, भाशाशैली, प्रतिमासृष्टी, वातावरणनिर्मिती आणि भावव्याकूळ संवाद हच्या अनोख्या मिश्रणामुळे हा कथासंग्रह वाचनीय झाला आहे.