Product Description

पुस्तकाचे नांव : जंगल मंगल विद्यापीठ Jungle Mangal Vidyapeeth
लेखकाचे नांव : डॉ. विजय पांढरीपांडे Dr. Vijay Pandharipande
प्रकार : कादंबरी
किंमत : 150 रु
पृष्ठ संख्या : 133
पहिली आवृत्ती : 25 ऑगस्ट 2017

जंगल मंगल विद्यापीठ प्रशासकीय उपचारांच्या भानगडीत पडलंच नाही. इथे सारा भार होता कृतीवर. दोन पायांच्या प्राण्यांना धडा शिकविण्याचा चार पायांच्या माणसांचा एक आगळा वेगळा प्रयोग- जंगल मंगल विद्यापीठ. शिक्षणाचा खरं अर्थ उलगडणारी डॉ. विजय पांढरीपांडे ह्यांची मनोरंजक Fantasy…