Product Description

पुस्तकाचे नांव : काळाच्या पाऊलखुणा kalachya paulkhuna
लेखकाचे नांव : डी. एस्. चैगले / अनुवाद : अ. रा. यार्दी
प्रकार : कथासंग्रह d s chaigale / A R Yardi
किंमत : 150 रु
पृष्ठ संख्या : 108
प्रकाशन दिनांक : जून 2014
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती
पुस्तकाच्या आतील माहिती :
कथाकार डी. एस्. चैगले हच्या नव्या कथासंग्रहातील कथा, कथा ह वाङ्मयप्रकारातील मूळ संरचनेचे जतन करताना दिसतात. हचबरोबर कन्नड आणि मराठी हतील पूल जाणिवपूर्वक अस्तित्वात ठेवणाया डी. एस्. चैगले ह्यांचा वाङ्मयप्रवास अतिशय गतिमान व्हायला हवा; अशी उत्तेजक इच्छा बाळगायला हरकत नाही.
– जी. के. ऐनापुरे