Product Description

पुस्तकाचे नांव : खेळिया रे! kheliya re
लेखकाचे नांव : वसंत वाहोकार vasant vahokar
प्रकार : कथासंग्रह
किंमत : 300 रु.
पृष्ठ संख्या : 230
प्रकाशन दिनांक : 10 डिसेंबर 2015
आवृत्ती : पहिली आवृत्ती
पुस्तकाच्या आतील माहिती :
मराठी कथेमध्ये ‘कथा’ हे जिवंत लक्षण मानून ते जपणाया लेखकांमध्ये ‘वसंत वाहोकार’ हे नाव मराठी वाचकांना कवी आणि कथालेखक म्हणून परिचयाचे आहे. भाषा, भाषाशैली आणि प्रकटीकरणाचे विविध रंगढंग यातून ही कथा वाचकांना आपली आणि अधिक जवळची वाटावी अशी ग्वाही देता येईल. त्यासाठीच ‘खेळिया रे!